lunes, 14 de diciembre de 2015

L'arquitectura grega

L'arquitectura grega va ser la base de l'arquitectura occidental durant molt de temps, ja que va ser una arquitectura innovadora i antropocèntrica, és a dir, es crea un art a la mida de l'home.

Els grecs es preocupaven molt més per l'aspecte exterior, i deixaven en segona plana l'interior dels edificis.
També edificaven repetint molts elements com les columnes i l'entaulament que era molt similar en totes les seves edificacions.
Els ordres arquitectònics són un repertori de variants, i el conjunts de la columna i la superestructura.Els ordres es diferencien per la forma de la columna i del capitell, per la disposició i per les proporcions dels elements.
1.ESTILS ARQUITECTÒNICS

Els cànons en l'arquitectura grega hi destaquen 3 ordres principalment:

DÒRIC:No hi ha base, i la columna s'aixeca sobre un estilòbat.El fust té 16 o 20 estries que es tallen en arestes agudes.
Acaba sobre un collarí on hi ha el capitell.L'entaulament és constituït per un arquitrau llis i un fris on hi podem veure tríglifs i les mètopes.


JÒNIC:És més esvelt, i amb base i el fust es remata amb un capitell que el formen dues volutes. L'arquitrau no és llis i no hi ha ni mètopes ni tríglifs, sinó que es desenvolupa lliurament la decoració.

 


CORINTI:Són els edificis grecs més vistosos, decorats i esvelts.Tenen una base i un capitell, en el qual trobem una decoració feta amb fulles d'acant.2.TIPUS D'EDIFICIS

En l'art grec podem destacar sobretot dos tipus d'edificis; els temples i els teatres.

a) TEMPLES: Consten d'un local amb una o més  portes (naos), que estan dedicades a un Déu, i sense finestres. Davant té un pòrtic, i està constituït per columnes.
Amb el temps s'hi van anar afegint columnes i es van anar creant temples pròstils(quatre columnes a la façana principal), temples amfipròstils(columnes a les façanes més curtes) i temples perípters(columnes en tot el perímetre).

L'interior era molt simple, una sola sala per la qual s'accedia a partir d'un pòrtic a la part de davant.
Després els grecs van començar a edificar els seus temples amb pòrtics tant davant com a la part posterior, per a que el seu temple quedés més simètric, i també van afegir un columnata que rodejava el nucli del temple, i aquesta columnata s'anomenava peristil.

A les façanes principals sempre tenien un nombre de columnes parells i depenen del nombre de columnes s'anomena d'una manera o d'altre: -quatre columnes; tetràstils
                                                                        -sis columnes; hexàstils
                                                                        -vuit columnes; octàstils

Amb el temps els temples es van anar perfeccionant i dissenyant amb molts més detalls, més precisos i exactes.
   
b) TEATRES: El teatre va néixer amb finalitats religioses, i estaven fets de pedra. 

Eren escultures a l'aire lliure, creades al pendent d'un turó per aprofitar la inclinació d'aquest pendent per ha col·locar-hi les grades, que tenien forma semicircular (cavea), així tots els espectadors pudien gaudir del espectacle.En aquestes grades hi cabien unes 15.000 persones.

L'escenari estava precedit d'un semicercle (orchesta), on si situaven els músics i servia per a reflectir el so i que tothom de les grades pogués sentir allò que es deia.