lunes, 30 de noviembre de 2015

L'ART EGIPCI


L' art de l'antic egipci, és l'art creat a Egipte a partir de l'any 3200 aC.
L'art egipci tenia uns cànons molt estrictes i determinats, que van provocar que en aquest art no es patissin gaires canvis durant el pas dels anys.
Els cànons principals són: línies clares i senzilles, formes simples, colors plans...
L'alçada dels personatges pintats depèn de la seva importància social, per tant el faraó era sempre el màxim personatge representat.
En l'art egipci era molt freqüent usar jeroglífics que eren els símbols que ells feien servir per a comunicar-se per escrit.
De l'art egipci cal destacar que era un art espectacular, i van crear les millors escultures i els millors edificis creats mai com les piràmides, que les van construir sense ajuda de màquines, simplement amb la mà d'obra.
Altres coses importants que van fer són les mòmies dels que eren reis, la més espectacular és la de Tutankamón.
Les seves pintures eres espirituals, pintaven allò que desitjaven tenir, i ho feien per a que els hi donés sort.

martes, 10 de noviembre de 2015

ANÀLISI DE L'OBRA PICTÒRICALes obres pictòriques són aquelles obres les quals són fetes amb pigments de colors, sobre una base que pot ser un paper, una pared, una tela...i aquestes obres són pintades amb estris com pinzells.Les superfícies sobre les quals es pinta poden tenir relleu o ser totalment planes.


TÈCNIQUES PICTÒRIQUES

1.Pintura mural

Consisteix en pintar sobre el mur amb colors barrejats amb aigua de calç, la paret es pinta de dalt a baix.Abans de pintar, es fa un dibuix en cartó per seguir-lo quan s'hagi de pintar, ja que s'ha de pintar ràpidament i sense errors per que el sacat és molt ràpid.

2.Pintura al cavallet

Es tracta de la pintura que és pintada sobre un faristol, en el qual s'hi fica un quadre en blanc i s'hi pinta a sobre.
Cal distinguir 3 tipus de pintura;

a)Pintura al tremp

Es fa servir aigua, on es dissolen els colors i s'afegeixen aglutinants com cola, cera, caseïna... 
El seu suport pot ser de pedra, fusta, metall, tela...

b)Pintura a l'oli

Es dilueixen els colors amb oli i es pinta en teles com el cànem i el lli.


 

   
c)Aquarel.la i gouache

Es barreja l'aigua amb goma aràbiga i es treballa amb colors transparents.Aquesta tècnica es consolidà al S.XVIII, i predominaven els quadres de paisatges.
3.El color

Els colors són molt importants, ja que van dirigits als sentits d'aquells que miren l'obra.
Podem agrupar els colors en;
1.PRIMARIS o SIMPLES: Vermell, blau i groc.
2.SECUNDARIS o BINARIS: Taronja, lila i verd.