martes, 6 de octubre de 2015

L'ARQUITECTURA

2.Que és l'arquitectura?

L'arquitectura és una manera de manifestar l'art dissenyant edificis.L'arquitectura es basa principalment en crear espais interiors o exteriors amb l'ajuda dels elements sostinguts i els elements sustentats. 

2.1.Materials

Els edificis no sempre estan construïts pels mateixos materials, depèn molt de l'antiguitat de l'edifici, ja que molts materials que hi ha ara no es coneixien abans, i també depèn molt de per a què s'utilitzi el material, ja que alguns materials són per a sostenir l'edifici, i altres són amb un objectiu únicament decoratiu.


En l'època romana era molt freqüent utilitzar el morter; que es un material que es crea a partir de la barreja d'aigua, sorra i calç.També sovint utilitzaven pedra i maó.
Els elements que utilitzaven els romans són els materials més tradicionals i que s'han utilitzat sempre, entre aquests elements trobem el fang, l'adob i el formigó, apart dels que hem esmentat abans.
Interior edifici fet de fusta i maó

 El maó és un material molt utilitzat des de fa molt de temps, ja és un element molt barat, però que dóna d'impressió de riquesa i grandesa.Amb el maó també es poden fer mosaics preciosos que donen molta vida a l'edifici.

 Els materials els quals abans no s'utilitzaven i ara si, són el ferro, el formigó armat, el vidre, l'acer i d'altres.
Edifici fet de formigó armat


El formigó armat és un material que va molt bé, ja que es fan motlles amb la forma desitjada, aquest motlle s'omple amb una barreja de sorra, ciment i pedres.Això es deixa assecar, un cop sec es queda sòlid.Una altre forma de construir molt actual és la construcció en sec, on s'utilitzen elements com el ferro, la fusta, l'acer, el plàstic...Aquesta manera de construir tracta de unir parts de l'edifici amb l'ajuda de cargols.

Homes construint en secEls materials més utilitzats per raons decoratives són la ceràmica, la fusta i el guix.També trobem els materials d'acabat que serveixen per a cobrir l'edifici, i són: el marbre, la rajola, la fusta...


2.2.Sistemes constructius

Els edificis han d'estar construïts de tal manera que s'aguantin i no caiguin, aquestes maneres de construir s'anomenen sistemes constructius.L'element que s'encarrega de protegir l'edifici és la coberta, que està construïda amb elements com el murs i les columnes, que és on finalment quedarà descarregat el pes. 


2.2.1.BIGUES

Suporten una part de l'edifici i deixen anar tot el pes en les columnes que es troben abaix de les bigues.

Edifici sustentat per bigues


2.2.2.ARCS

Fan una xarxa i porten tot el pes cap a les columnes.Els arcs solen estar entre dos columnes.
Els arcs poden ser de diferents formes; de punt, rodons...
Edifici sustentat per arcs


2.3.Tipus d'edificis

Tots els edificis han de tenir una sèrie d'elements que són imprescindibles: portes, finestres, llocs de pas, etc.
Cadascun d'aquests elements es col·loca en una posició per tal de que quedi proporcionat amb relació a la resta d'elements de l'edifici. Depenen del tipus d'edifici, tindrà una forma o una altre, o estarà construït d'una manera o d'una altre.Per exemple, les cases romanes es construïen al voltant del pati interior, en canvi, les cases de pisos es construeixen verticalment i aprofitant molt el terreny. 

Casa romana Cases de pisos